FRILUFTSLIV 2014

Her er bilder fra turområder i og utenfor Viksdalen. Kartene er screenshots fra UT.no appen.

Siden har jeg kalt for "Det gode liv" fordi det å gå rundt i fjell, skog og mark gir en enorm glede, god helse og masse overskudd. Bare prøv Kul