FRILUFTSLIV 2014

Risbotn

Geitene på Langestølen

Risbotn

Risbotnvatnet 18/9-14

På vei til Sværaskaret

Skarvatnet 25/8-14

Sværaskaret

Sværaeggi 26/8-14

Sværaeggi

Sværaeggi

Skålabotnen 29/8-14

Kyravatnet 29/8-14

På vei til Nystølseggi

Lemen på Nystølseggi

På vei til Nystølseggi

Nystølseggi 6/8-14

Lysløypen ved Kupa 7/8-14

Skarvedalsvatnet 9/9-14

Fossestien Likholefossen-Myravatnet

Myravatnet 11/9-14

Frøyslandsstølen 17/9-14

Rimmafjellet

Rimmafjellet 17/9-14

Knausen-Rindebotsvatnet

På Knausen 22/9-14

Knausen

Rindebotsvatnet 22/9-14

Seltuftvatnet

Fossvatnet 29/9-14

Seltuftvatnet 29/9-14

Lyngstadkletten

Lyngstadkletten 30/9-14

Lyngstadkletten

Lyngstadkletten

Vindskeidvarden

På vei til Vindskeidvarden

Vindskeidvarden 7/10-14

Styggevatnet

Espesetstølen 14/10-14

På vei til Styggevatnet

Styggevatnet 14/10-14

Varden

På vei til Varden

Torsnesstølen 21/10-14

Varden 21/10-14

Skarvatnet

På vei til Botnafossen

Botnafossen 30/10-14

Her er bilder fra turområder i og utenfor Viksdalen. Kartene er screenshots fra UT.no appen.

Siden har jeg kalt for "Det gode liv" fordi det å gå rundt i fjell, skog og mark gir en enorm glede, god helse og masse overskudd. Bare prøv Kul